Články - 2015

Mít na Evropskou unii negativní názor je stejně legitimní jako mít na EU názor pozitivní. Totéž platí o názorech na euro či přijímání/odmítání uprchlíků. Přesto jsme svědky toho, že média – a ta veřejnoprávní na prvním místě – jedny názory a jejich nositele favorizují a druhé naopak podpásovým způsobem a priori denuncují.

Obrátil jsem se v této věci na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu. Předmětem mé stížnosti byl fakt, že někteří politici, konkrétně třeba Nigel Farage či Marine Le Pen, jsou i ve zpravodajství běžně titulování jako populisté, extremisté, případně jako krajně pravicové elementy. V českém prostředí mají všechna tato označení negativní nádech.  Zákon o vysílání přitom jasně stanoví, že hodnotící komentáře nesmí být součástí zpravodajství.

Nigel Farage, Marine Le Pen či mnozí další takto označovaní politici přitom samozřejmě nejsou ani populisté, ani extremisté a už vůbec ne krajní pravičáci. Označovat takto kupříkladu Marinu Le Pen, jejíž Národní fronta v lecčems zastává spíše levicové názory, je dokonalý informační nonsens. Tihle politici prostě jen mají jiné názory než aktuálně vládnoucí evropská pravolevá věrchuška a její novinářští slouhové a patolízalové.

Obávám se, že je to dokonce naopak. Extremisty jsou daleko spíše právě ti aktuálně vládnoucí, leč naprosto zaměnitelní politici levého i pravého středu, mnou souhrnně označovaní jako eurobolševici, kteří vedou náš kontinent od deseti k pěti. Nikomu svůj názor ale nevnucuji, nota bene ve zpravodajství, píšu ho jen do svého komentáře.

Od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mi přišla sedmistránková odpověď. Převážnou část jejího obsahu tvoří bezcenná vata. Důležitý je samotný závěr, cituji včetně pravopisných chyb:

„Označení ´populistická´ strana se v současnosti běžně používá pro politické strany, které zastávají velmi kritický postoj k imigraci především z muslimského světa ale také Evropské Unie. Ve Velké Británii, je tento politický směr prezentován právě stranou UKIP (UK Independence Party), která se zasazuje o vystoupení Velké Británie z EU a též o přísnější imigrační politiku Velké Británie. Nejedná se tedy o pejorativní (tzn. negativně hodnotově zatížené) označení, ale o jisté klasifikační označení, jež lze přirovnat např. k označení ´krajně pravicová´ a dalším.

Z výše uvedeného vyplývá, že se Český rozhlas nedopustil porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.“


Tumáš, čerte, kropáč! Všechno je v naprostém pořádku. Političtí oponenti mohou být ve jménu zářných evropských zítřků (i ve zpravodajství) bezdůvodně negativně nálepkováni, žádný „hodnotící komentář“ to podle RRTV není.

Podle mě ovšem z výše uvedeného plyne něco úplně jiného: smrtící mor eurobolševické propagandy již zcela ovládnul i náš nejvyšší mediální orgán. S dovolením proto použiji také jedno klasifikační označení: takové stanovisko mohli odsouhlasit pouze eurobolševičtí extremisté.

21. 7. 2015