Články - 2013

Byl to trochu zvláštní křest nové knížky. Vychází druhý díl, ale vydává ho někdo jiný, než vydal díl první. Ten, kdo by onu knížku podle povinností stanovených v zákoně vydat měl, ji nevydává, zatímco ten, kdo ji vydává, tím možná tak trochu zákon porušuje. Kupodivu ten, co vydává, se na případný právní spor nesmírně těší. Kniha má kolektiv spoluautorů, ale ti raději zůstávají v utajení. Všechny osobnosti, které knihu přišly pokřtít, trochu v nadsázce, avšak zároveň docela vážně hovoří o novém samizdatu a hořce žertují o novém disentu. Nepíše se rok 1989 či nějaký předchozí. Od sametové revoluce uběhlo necelé čtvrtstoletí. Vítejte v současnosti!

Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 se v pražské Jungmannově ulici v prostorách CEVRO Institutu křtila kniha Pavla Žáčka Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. V roli kmotrů nové knihy vystupují bývalý předseda vlády Mirek Topolánek, bývalý ministr vnitra Ivan Langer, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimu a současný poslanec Daniel Herman a advokát, někdejší federální poslanec a člen vyšetřovací komise k 17. listopadu Petr Toman. Řečníci jsou vesměs vtipní, ale zároveň při jejich slovech trochu mrazí.

Na webových stránkách CEVRO Institutu se o knížce dočteme toto:

Jarní změny ve vedení Ústavu pro studium totalitních režimů zastavily vydání druhého dílu publikace přinášející protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie považuje uveřejnění dokumentů za důležitý veřejný zájem, proto je vydává ve své režii.

„V podstatě od roku 1989 se v české společnosti vede spor o právo na pravdivý a objektivní pohled na naši minulost. Bohužel, stále ještě mají v našem veřejném životě velký vliv politici, úředníci, ale i historici, ochotní podporovat svého druhu českou „osvětimskou lež“, bagatelizující a relativizující zločinnou praxi komunistického režimu. Pokud se takto nepřijatelně začíná chovat i Ústav pro studium totalitních režimů, jehož zákonné úkoly jsou v této oblasti stanovené právě naopak, nezbývá než zpozornět a podat pomocnou ruku,“ říká o důvodech vydání publikace předseda správní rady CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie Ivan Langer.

Druhý díl publikace Vypovídat pravdu a nic nezamlčet editora Pavla Žáčka přináší zbývajících 178 protokolů i dalších písemností soustředěných parlamentní vyšetřovací komisí Federálního shromáždění ČSFR pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Mezi těmito až dosud veřejnosti nepřístupnými dokumenty z let 1990-1991 se nacházejí výslechy vybraných nomenklaturních funkcionářů Komunistické strany Československa, předlistopadového vedení federálního ministerstva vnitra včetně generálporučíka Alojze Lorence, cca 100 výslechů bývalých příslušníků komunistické politické policie Státní bezpečnosti v čele s náčelníkem centrální Hlavní správy kontrarozvědky SNB plukovníkem Karlem Vykypělem a dalších představitelů totalitního mocenského aparátu i dalších organizací. Součástí publikace je DVD, obsahující kopie několika poznámkových sešitů vedoucích funkcionářů Státní bezpečnosti, záznam o radiovém provozu některých útvarů SNB zasahujících na Národní třídě dne 17. listopadu 1989 nebo např. zachované části videozáznamů operativního průzkumu II. a IV. správy SNB přímo z dění během klíčové demonstrace našich moderních dějin.

17. 11. 2013