Články - 2013

Česká republika má celkem 303 zákonodárců. V Poslanecké sněmovně zasedá 200 poslanců, v Senátu 81 senátorů a v Evropském parlamentu 22 poslanců. Do hledáčku českého mediálního regulátora, totiž Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se ovšem nedávno dostal jeden jediný – europoslanec Edvard Kožušník. Čím si to zasloužil?

Nahlédněme do tiskové zprávy rady:

Rada v rámci své působnosti ... rozhodla zahájit s provozovatelem MF TV ... správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001, kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Evropa z metropole ve dnech ... na programu Metropol TV, neboť účinkováním moderátora Edvarda Kožušníka, který je představitelem politické strany ODS, v pravidelně vysílaném pořadu Evropa z metropole, může být v celku vysílaného programu zvýhodňována politická strana, kterou reprezentuje ... Pravidelným zařazováním tohoto pořadu do vysílání programu Metropol TV tak provozovatel poskytl prostor k propagaci představiteli určité politické strany, čímž je tato strana pravidelně, trvale a jednostranně zvýhodňována oproti ostatním politickým stranám a hnutím.

Podle Ústavy je náš politický systém založen na soutěži politických stran. Zatímco 302 ostatních zákonodárců ten nápad nemělo, ten tři sta třetí, Edvard Kožušník, si usmyslel, že ve své režii bude vyrábět televizní pořad. Coby moderátor si v něm jako své hosty zve poslance Evropského parlamentu z nejrůznějších zemí. Skoro až jednoho napadá, že nabízí veřejnou službu. Svůj pořad nabídl jedné regionální televizi a ta usoudila, že se jí do programu hodí. Navíc ji to vůbec nic nestojí. Co je na tom špatně? Aha, už vím. Ostatních 302 zákonodárců takový pořad nemá. Nápaditost a aktivita se – jak vidno – prostě neodpouští, naopak trestá.

Kožušník je také přetřásán kvůli jiné věci. Prý se jako kandidát rovněž zviditelňoval, když v rámci kampaně Mé srdce patří Česku ve dnech 25. července až 5. září běžel okolo republiky. Pomiňme, že v tuhle chvíli Kožušník nikam nekandiduje, neboť žádné kandidátky do Evropského parlamentu ještě nejsou ani podány. I tak je to ale opět naprosté nepochopení reality. Zviditelňování je přece součástí politikovy práce. Zatímco 302 ostatních zákonodárců si o prázdninách někde u vody válelo šunky, ten tři sta třetí nazul tretry a běžel. Tisíc tři sta šedesát čtyři kilometrů. A ještě u toho vybral 91 050 korun na dobročinné účely. Ano, cestou se setkával s lidmi, propagoval svůj běh i sám sebe, na internetu i jinde, dával rozhovory, navazoval kontakty ... a zviditelňoval se. Co je na tom špatně?

Aha, už vím. Asi si měl taky válet šunky. Aby nevybočoval.

2. 10. 2013