Články - 2013

Pro pořádek předesílám, že kdybych byl na místě poslanců Tomáše Úlehly a Jana Floriána, zachoval bych se jinak. Na to, co udělali, mám názor spíše kritický, nicméně bez toho, že si na vlastní uši poslechnu jejich argumentaci, bych se neodvážil dělat jakékoli závěry, natož definitivní v podobě vylučování ze strany.

Pokud ODS chce být demokratickou stranou, musí dodržovat své vlastní stanovy. Obávám se, že některé její orgány, respektive někteří konkrétní lidé překročili vyloučením obou poslanců a navíc ještě Tomáše Hrdličky pravidla, která si ODS pro své fungování stanovila.

Podle článku 3, odst. 4  Stanov ODS je možné vyloučit člena ODS dvojí způsobem: Členství ve straně zaniká:

písm. f): zrušením členství místním sněmem z důvodu závažného porušení povinností stanovených v článku 3, odst. 9,

písm. i): z důvodu závažného porušení povinností stanovených v článku 3, odst. 9 na návrh příslušné regionální rady zrušením členství výkonnou radou ODS.

Ani jednoho ze tří aktuálně vyloučených nevyloučilo jejich místní sdružení dle písm. f), ve všech případech se jednalo o vyloučení výkonnou radou dle písm. i).

Není mi známo, že v případě Tomáše Úlehly by se sešla zlínská regionální rada, aby vyloučení dotyčného projednala a navrhla. Žádné telefonické či korespondenční hlasování Stanovy ODS neznají. A pokud takový návrh neexistuje, nemohla, a tudíž ani neměla o něm výkonná rada hlasovat. Kam se navíc poděla taková samozřejmost, že i dotyčný by měl dostat slovo a přednést své argumenty? Úlehla říká, že žádné usnesení výkonné rady neporušil. A pokud si ono usnesení přečtete, musíte připustit, že má vlastně pravdu.

Pražská regionální rada se narychlo sešla a návrh na vyloučení Jana Floriána a Tomáše Hrdličky odhlasovala. Také o nich bez nich. Jenže u Floriana je ten problém, že z ODS již den před tím sám vystoupil, takže vylučovat někoho, kdo už členem není, je logický nonsens. A v případě Tomáše Hrdličky zase pro změnu chybí onen zásadní důvod. Argumentace typu „jedna paní povídala“ neobstojí. Odvolávka na jakýsi článek v Parlamentních listech neobstojí. A propos – ten článek, respektive rozhovor jsem si vyhledal a nenašel v něm nic, pod co by se s klidným svědomím nemohl podepsat kdekdo. Pro pořádek dodávám, že Tomáše Hrdličku osobně neznám, nikdy jsem s ním nemluvil a ani v této chvíli nehodnotím jeho podnikatelské aktivity či letité působení v ODS.

Zarážející je rovněž slovník, kterým byl vylučovací akt doprovázen. Jako by na mě dýchly Mňačkovy Opožděné reportáže a celý ten jejich bolševický odér. Rovněž mi zcela uniká, k čemu byl třeba ten neuvěřitelný spěch, jenž zcela vyloučil, aby se ti, kterých se to týká nejvíc, vůbec mohli k věci vyjádřit. A pro pořádek znovu dodávám, že věcně s Úlehlovým a Floriánovým postupem nesouhlasím. Děsí mě ovšem, kam se ODS posouvá. V roce 1991 jsem spoluzakládal jinou ODS.

Pokud funkcionáři ODS takto flagrantním způsobem porušují Stanovy ODS, měli by sami zvážit své další setrvání ve funkcích. Je smutné, že se to týká téměř celé výkonné rady.

10. 8. 2013

(Autor je místopředsedou Regionálního sdružení ODS Královéhradeckého kraje.)