Články - 2013

Tuhle se mě jeden internetový server dotázal, zda je na místě, aby ti, kteří podali žalobu na prezidenta republiky pro velezradu, zvážili, zda mají dál působit ve veřejných funkcích, jak požaduje premiér Petr Nečas.

Odpověděl jsem, že když je někdo takový politický ignorant, že nechápe, že žalovat prezidenta pro velezradu není jako jít si koupit do krámu housku, nedělám si nejmenší iluze, že pochopí apel, že za svoji nebetyčnou hloupost by měl následně nést nějaké následky. A dodal jsem, že rozum zůstává stát, že takovýto "materiál", ve kterém se snoubí neodpovědnost, samolibost a hloupost, rozhoduje o zákonech téhle země.

Další otázka zněla, zda by se Senát měl Václavu Klausovi omluvit, o což chce usilovat senátor Jaroslav Kubera, a zda by se v té souvislosti měla dočkat oživení myšlenka na propůjčení Řádu bílého lva a Řádu Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy bývalému prezidentovi.

Moje odpověď: Nedělám si nejmenší iluzi, že politické těleso, ve kterém zasedá tak velké procento poťouchlých ignorantů, je něčeho takového schopno. I když by to bylo na místě. Václav Klaus je zdaleka nejvýznamnější politik naší polistopadové éry a jeho zásluha o náš demokratický systém je nedocenitelná. Kdo jiný si takové symbolické ocenění více zaslouží?

Poslední dotaz zněl, zda odmítnutí Ústavního soudu zabývat se velezradou není pro Václava Klause nevýhodné, protože nedostane možnost se od těch pěti bodů žaloby očistit.

Moje odpověď: Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby Ústavní soud věc projednal meritorně a celou tu chaboučkou konstrukci údajné velezrady rozcupoval na kousky. Jenže procedurální pravidla prostě platí, takže těžko lze "meritorně" řešit odvolání prezidenta, který už prezidentem není. Co Ústavní soud učinit mohl, je, že by nad rámec svého pouze procedurálního rozhodnutí připojil doušku o neadekvátnosti celé té senátní trapárny. Jenže to by v plénu Ústavního soudu nesměli zasedat političtí výtečníci typu Pavla Rychetského, kterým tahle alibistická polovičatost nejspíš vyhovuje. Proč? Protože tu zločineckou partu 38 senátorských ignorantů de facto amnestuje.

3. 4. 2013