Rozhovory

Originální přepis, videozáznam a fotografie naleznete ZDE

Moderátor (Václav Moravec):
Český telekomunikační úřad má staronového předsedu. Fischerova vláda právě dnes rozhodla, že Český telekomunikační úřad povede i v dalších třech letech jeho dosavadní šéf Pavel Dvořák. Tady jsou slova vicepremiéra Martina Bartáka:

Záznam Martina Bartáka:
První návrh dopadl dobře a tento materiál byl schválen a jak předseda a zároveň i člen Rady Českého telekomunikačního úřadu byl potvrzen jednohlasně.

Moderátor (Václav Moravec):
Konstatoval před několika hodinami po jednání vlády vicepremiér Martin Barták. Pavel Dvořák vede Český telekomunikační úřad čtyři roky a od roku 2005 je členem Rady ČTÚ. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, protože hostem dnešních Impulsů je člen Rady Českého telekomunikační úřadu Petr Štěpánek, vítejte v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer.

Host (Petr Štěpánek):
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec):
Současný předseda Českého telekomunikačního úřadu tedy zůstává ve funkci, už jste Pavlu Dvořákovi blahopřál?

Host (Petr Štěpánek):
Ano, asi před půl hodinou jsme spolu mluvili. Já myslím, že to je dobrá volba. Není žádným tajemstvím, že Pavel Dvořák je nominantem ČSSD a zároveň platí to, že on byl jmenován, tam se rozchází totiž ten mandát člena, ten je pětiletý a mandát předsedy je tříletý, takže ono to Pavlu Dvořákovi, nedoběhl mu mandát, ten mu teďka dobíhal taky, ale předsednický mandát už mu jednou doběhl před rokem a to ještě byla vlastně vláda ODS a vláda ODS také potvrdila Pavla Dvořáka.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste nominantem Občanské demokratické strany, navíc kandidujete ve východních Čechách, navíc jste byl členem jiné rady, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, když srovnáte tu atmosféru Rady Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kde se víc kope v těch stranických tričkách, je to možné srovnávat?

Host (Petr Štěpánek):
Možná, že ano. Jsem kolikátým, čtvrtým rokem členem Rady ČTÚ a máme takovou zásadu. Vlastně tu stranickou politiku opravdu necháváme před barákem a tam jde o ta věcná řešení, odborná řešení. Digitalizace televizního vysílání není ani modrá, ani oranžová, ta se buď udělá dobře ve prospěch diváků a nebo špatně a to samé platí o kmitočtovém spektru. Takže politiky co nejmíň, naopak pokavaď máme nějaké ty stranické kontakty, tak spíš jsme každý hleděli do té své strany využívat ve prospěch třeba návrhů ČTÚ nebo návrhů zákonů ČTÚ, prolobbovat ty zákony třeba. Prolobování zákona o, který odblokoval digitalizaci, to byl majstrštyk, který se nám povedl, nejenom nám, ČTÚ, ale tehdy taky Ministerstvu vnitra, tehdy reprezentovaném Zdeňkem Zajíčkem především. To se povedlo proto, že jsme vlastně pro ten lobbying, pro to protlačení používali vlastně metody lobbyistů.

Moderátor (Václav Moravec):
Ve svých politických stranách.

Host (Petr Štěpánek):
Ve svých politických stranách, prostě tu osvětu, kterou je potřeba udělat směrem k poslancům, že to je dobré řešení a že je potřeba být třeba na ty velké televize přece jenom trošku ostřejší, abychom protlačili vůbec tu digitalizaci, tak spíš těchto svých stranických kontaktů jsme využívali ve prospěch toho úřadu a proto se nám taky některé věci povedly.

Moderátor (Václav Moravec):
Český telekomunikační úřad je právě v posledních letech spojován s digitalizací televizního, možná i rozhlasového vysílání. Generální ředitel televize Nova…

Host (Petr Štěpánek):
No moc ne zatím.

Moderátor (Václav Moravec):
Petr Dvořák před rokem konstatoval, že ekonomická krize může proces televizní digitalizace zpomalit. Připomeňme si slova Petra Dvořáka:

Záznam Petra Dvořáka:
Krize může přinést negativní důsledky a to na řadě míst té digitalizace, ať už je to u provozovatelů toho televizního vysílání, kteří vlastně dnes mají mnohem slabší pozici, než by měli v době konjunktury, je to i u těch operátorů, kteří vlastně musí vybudovat digitální sítě a kteří dnes jsou v pozici, že vlastně musí hodně investovat a je otázka, jestli v této krizi si to můžou dovolit. Je to i směrem k obyvatelstvu, protože to obyvatelstvo se musí vybavit novými přístroji nebo dokoupit setoboxy, změnit antény, vyměnit anténní rozvody a to zase v době, kdy těch peněz není, nemá nikdo nazbyt, tak není úplně jednoduchá věc.

Moderátor (Václav Moravec):
Vyjadřoval před rokem v rozhovoru pro Rádio Impuls své obavy generální ředitel televize Nova Petr Dvořák. Digitalizace televizního vysílání v Česku má z větší části skončit na podzim příštího roku. Je tedy z pohledu člena Rady Českého telekomunikační úřadu, Petra Štěpánka, hosta dnešních Impulsů, možné říci, že to nejhorší už má Rada ČTÚ, Český telekomunikační úřad, ale především digitalizace v Česku za sebou?

Host (Petr Štěpánek):
Určitě ano, protože to nejdůležitější bylo připravit tu legislativu a takzvaně odblokovat digitalizaci, která byla zablokovaná tím, že bylo uděleno šest digitálních televizních licencí vlastně šesti nešťastníkům, tyto kauzy se dostaly k soudu, soud to celé zablokoval a kdyby to bylo na justici, tak to ještě není vyřešeno doteď a celý ten vtip a ten, to, co jsme tehdy vymysleli spolu se Zdeňkem Zajíčkem a se Zdeňkem Duspivou, národním koordinátorem pro digitalizaci, vlastně byla věc, kterou bych snad možná ani neměl říkat, ale my jsme obešli justici. Kdybychom neobešli justici, tak doteď je to zablokované.

Moderátor (Václav Moravec):
Říkáte útěk před právníky se vyplatil.

Host (Petr Štěpánek):
Takže jsme, my jsme vymysleli ty takzvané kompenzační licence, kdy vlastně za závazek těch nešťastníků, kteří dostali tu licenci a pak nemohli vysílat, závazek za to, že se zřeknou svých práv, kdyby to náhodou u toho soudu vyhráli, za to, že dostanou takzvanou tu náhradní kompenzační licenci, tak to byla věc, která celou tu digitalizaci odblokovala a nějakým způsobem se v té diginovele nastavila pravidla a teď už to všechno běží, teď už to jsou prostě technické provozní problémy, jestli to dokrýt takhle nebo tadyhle, jestli se někde tlučou nebo netlučou…

Moderátor (Václav Moravec):
Když říkáte tedy, že…

Host (Petr Štěpánek):
To jsou technické provozní věci, ale to už prostě, teď už to běží, nikdo to už nezastaví.

Moderátor (Václav Moravec):
Když říkáte, že digitalizace v České republice televizního vysílání má to nejhorší za sebou, zároveň používáte slůvko nešťastník pro těch šest žadatelů. Oni nakonec měli možnost začít vysílat, ale podíváme-li se…

Host (Petr Štěpánek):
Nemohli. To je…

Moderátor (Václav Moravec):
Podíváme-li se ale na to, kdo nakonec začal vysílat, když se tou takzvanou diginovelou ten proces digitalizace odblokoval, tak většina z nich nezačala, na rozdíl od těch, jako je TV Barrandov nebo Z1, která vysílá…

Host (Petr Štěpánek):
To je totiž co by kdyby. Kdyby to bylo bývalo bylo tak, jak to mělo být, to znamená, že těch šest by začínalo startovat, kolik, asi před čtyřmi lety, tak by startovali nikoliv v ekonomické krizi, startovali by v okamžiku, kdy Česká televize přišla o reklamu a přišla o reklamu právě proto, aby se zvýšil reklamní koláč pro tyhlety nové startující, namísto toho ten reklamní koláč pozřela Nova místo nich, takže když nakonec se to celé podařilo odblokovat, já nevím, po dvou, skoro třech letech, tak tito nešťastníci, mezitím se jim třeba rozprchli investoři, to se stalo Ferovi Feničovi.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, televize Febio, která měla začít vysílat.

Host (Petr Štěpánek):
A nebo startují za mnohem horších ekonomických podmínek, takže vlastně to je tak trochu Danajský dar a já abych pravdu řekl, já obdivuji majitele TV Barrandov nebo Z1, že do toho šli, protože samozřejmě ty první měsíce, první roky jsou pro tu televizi ztrátové, protože ona nemá dostatečné pokrytí a to je zaprvé a zadruhé je to o tom, co bylo dřív, kuře nebo slepice? Má být napřed stoprocentní pokrytí tím digitálním signálem a potom do toho stoprocentního pokrytí startuje ta televize a nebo ta televize už musí startovat, když ještě zdaleka není pokryto a ona startuje, když není pokryto, jenomže nemá zase reklamní příjmy.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte si, že se objeví ty nové stanice a že až pomine ekonomická krize, tak bude zájem českých…

Host (Petr Štěpánek):
Ještě nějaké se objeví, ale myslím si, že se neobjeví všechny. Myslím si, že třeba Fero Fenič to nejspíš odpíská.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vrátím-li se k úvodu dnešních Impulsů, teď jste členem Rady Českého telekomunikačního úřadu a dá se říci, že teď aktuálně jste publikoval článek, který když to hodně zjednoduším, zrušme rady. Zároveň těch rad máme v České republice…

Host (Petr Štěpánek):
No až tak ostrý zas nejsem.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale když to hodně zjednoduším, těch rad máme přece jenom v České republice víc. Když se podíváme do Velké Británie, tak tam...

Host (Petr Štěpánek):
Je tam jeden...

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, po roce 2000 vznikl jeden regulátor technologický i obsahový, v České republice máme Radu Českého telekomunikačního úřadu i Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Byl to ostatně Vladimír Špidla, už v roce 2003 říkal, že by bylo dobré, aby byl v České republice jeden či dva regulátoři, kteří by zastupovali stát. Jaké máte vysvětlení pro to, že v Česku se nedaří počet těch různých rad či regulátorů snižovat?

Host (Petr Štěpánek):
Nevím, možná jsou na pořadu dne z hlediska politiků aktuálnější věci...

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, kdo jiný by to měl vědět, než vy, když jste...

Host (Petr Štěpánek):
Ne, ale tak já vím, že v roce 2006, když jsem někde seděl s Topolánkem, tak jsme se bavili o tom, že sloučení Rady pro vysílání a ČTÚ, že vlastně je to věc, která by se měla udělat. Jenomže namísto toho se potom řešilo, jestli vůbec bude nějaká vláda, v jaké bude podobě vláda a tak dále a tyhle ty věci, které jsou prostě možná o jeden level níž, nežli to, jestli existuje nebo neexistuje vláda, samozřejmě jdou pod stůl, takže se nestanou, ale to neznamená, že se o tom nemáme bavit dál a já jsem schválně napsal teďka před volbami takový článek, možná bych trošku vzbudil tu debatu, jsem historicky jediný člověk v téhlété zemi, který byl členem obou regulátorů, jak toho programového, Rady pro vysílání, tak toho technického, Rady ČTÚ, takže samozřejmě já vím, že to hezky to zní, slučovat, bude méně úřadů, ale ta úvaha se musí od.., nebo profesionální úvaha se musí odvíjet od agendy těch institucí, jestli podle naší nebo evropské legislativy existuje nějaká agenda, kterou je třeba spravovat, tak musí existovat nějaký úřad nebo nějaká instituce, která to dělá. Jde o to, abychom to dělali racionálně a otázka stojí, jestli v době počítačových sítí, telekomunikačních technologií, rozhlasového a televizního vysílání, kdy všechny tyto industrie se nám spojují do jedné velké industrie, jestli prostě na to nemá být jenom jeden úřad, ale není to zas tak jednoduché. Ta Rada pro vysílání je programový regulátor, kdežto ČTÚ je technický regulátor...

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale podívejte na (OFCOM) ve Velké Británii nebo na Federální komunikační komisi ve Spojených státech amerických, kde od začátku je integrována v sobě ta obsahová i technologická složka.

Host (Petr Štěpánek):
Souhlas, souhlas. Já tvrdím, že ten programový regulátor, on také občas zasahuje do těch technických záležitostí, že by měl využívat technického zázemí ČTÚ, nicméně ta rada, která hodnotí to vysílání programové, by si měla v rámci ČTÚ zachovat jistou autonomii, takže ne to všechno zrušit, poškrtat a od stolu říct, jak se to má udělat, ale s jistým rozmyslem to spojit a racionalizovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Myslíte, že by oba dva úřady měly splynout, protože pokud se dostanete do Poslanecké sněmovny za Královéhradecký kraj, protože jste na volitelném místě, jste na druhém místě královéhradecké kandidátky, tak to máte tak rozmyšlené, aby bylo možné předložit už možná poslaneckou iniciativu, návrh zákona, který by integroval regulátory?

Host (Petr Štěpánek):
Já myslím, že v tom nastávajícím období by se něco takového, nastávajícím čtyřletém období by se něco takového mělo podařit a že bychom se tím měli zaobírat a nejenom Radou pro vysílání a Radou ČTÚ nebo ČTÚ, ale i já jsem pro spojení těch institucí veřejnoprávních, to znamená České televize a Českého rozhlasu, racionalizovat i tuto sféru.

Moderátor (Václav Moravec):
Ale nemáte obavy, že vždy to skončí, lidově řečeno, na lidech, a propos, co na ten váš nápad říkají sami jiní členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, kteří neměli to štěstí nebo možná tu smůlu, že by byli v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, protože vždy pak lobbyisty za své vlastní rady budou sami členové rad, kteří jsou nějakým způsobem navázáni na politické strany.

Host (Petr Štěpánek):
Ta agenda, kterou ten úřad musí dělat, nezmizí. A já tady teď nechci vést polemiku o tom, jestli má existovat Rada ČTÚ nebo jestli má být zrušená, protože ono to není tak jednoduché. Rada ČTÚ v některých případech slouží jako odvolací orgán, pro rozhodnutí předsedy ČTÚ, takže to nelze škrtnout jenom takhle škrtneme nějakou radu a ono ne, tam se musí vymyslet, kam ty kompetence půjdou a nebo jestli náhodou není lepší to takhle zachovat, ale každopádně si myslím, že by se o tom měla vést diskuse a pakliže, a zase, není to modré řešení nebo oranžové řešení...

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, a nemyslíte, znovu se ptám, nemyslíte, že to řešení skončí u toho, že zkrátka by místo dvou generálních ředitelů v případě Českého rozhlasu a České televize byl jenom jeden generální ředitel, místo několika programových ředitelů v České televizi, v Českém rozhlase by byl jeden nebo dva programoví ředitelé, že zkrátka ti, kteří zastávají teď významné funkce a někdo z nich by musel jít z kola ven, tak tomu budou bránit tomu procesu.

Host (Petr Štěpánek):
Ano, zcela určitě budou, a proto si myslím...

Moderátor (Václav Moravec):
A tudíž to nedopadne ani v tom příštím období.

Host (Petr Štěpánek):
A proto si myslím, že tento složitý a opravdu bolestný proces nemohou dělat pouze ti, kteří tam sedí, protože ti to neudělají nikdy.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy myslíte, že to udělá politická reprezentace, když se podíváte na to, co jste napsal, zda to máte tak promyšlené, aby bylo možné přijít s racionálním návrhem, který bude promyšlený a jenom to nebude článek, který jste napsal.

Host (Petr Štěpánek):
To je složitější proces. Jako ten článek, to je někde na začátku a dokonce si vůbec nemyslím, že Petr Štěpánek má sednout a má to mít promyšlené do konce. To je na hlubokou společenskou diskusi, protože, to jsou naše televize, Česká televize, Český rozhlas, to jsou naše instituce, nás, posluchačů, nás diváků. Takže ono jde o to také, jak my to chceme mít, já volám po té odborné i společenské diskusi, která se potom nějakým způsobem promítne do rozhodování parlamentu a zákon určí nakonec, jak to bude, ale já tvrdím, že v době, kdy existuje jedno BBC a je tam televize i rádio, zrovna tak můžeme jít pro inspiraci do Rakouska, kde je ERF, kde...

Moderátor (Václav Moravec):
Ale vznikaly tak. Vemte si, že BBC nikdy neměla oddělené rádio od televize, zatímco...

Host (Petr Štěpánek):
Ano, ano.

Moderátor (Václav Moravec):
Tady v padesátých letech se televize odloupla od Československého rozhlasu.

Host (Petr Štěpánek):
Podobný proces probíhá, pokud jsem informován v tento okamžik na Slovensku.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem dnešních Impulsů je člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Petr Štěpánek. Ceny volání do mobilních sítí by mohly dál klesat, protože Český telekomunikační úřad do července příštího roku sníží poplatek, který si mezi sebou platí operátoři. Připomeňme, že výrazné snižování poplatků zahájil Český telekomunikační úřad už loni, protože za to nedostatečné zlevňování ho v minulosti kritizovala Evropská komise. Myslíte si, že se to v plné výši, protože jde tedy až o poloviční snížení poplatků do příštího roku, tedy do července příštího roku, že se to promítne i v koncových cenách pro nás, zákazníky?

Host (Petr Štěpánek):
No, to je to, co si operátoři přeúčtovávají mezi sebou a otázka zní, jestli oni to promítnou do ceny pro toho koncového zákazníka. Já pokládám ceny, které platíme za telefonické a příbuzné služby za katastrofu.

Moderátor (Václav Moravec):
Že jsou příliš vysoké.

Host (Petr Štěpánek):
Přesně tak, protože a když to srovnáme, kolik platí v Rakousku nebo kolik platí v Německu, nebo i s tím, co se platí v Polsku, tak je to nesrovnat.., prostě my platíme nesrovnatelně víc.

Moderátor (Václav Moravec):
Nepřispíváte k tomu vy, jako Český telekomunikační úřad, protože vemte si sociální demokraté teď postavili část své kampaně na tom, že je v Česku nedostatečná regulace a proto hodně platíme za telefony, za vodu, za elektřinu...

Host (Petr Štěpánek):
Ano, já jsem včera viděl Milana Urbana, oranžového protagonistu ze středních Čech a chytal jsem se za hlavu, jak takovéhle pitomosti může někdo říkat. Prostě žádný regulační orgán nemůže dělat cenotvorbu. To je něco úplně jiného. My můžeme regulovat to, co si oni přeúčtovávají mezi sebou, ale žádný regulační orgán nebude určovat cenu a bohužel, když si budete chtít koupit Škodovku, koupíte ji levněji v Německu nežli v Česku. Když si budete chtít koupit nějaký zájezd, tak vám garantuju, že když to koupíte u cestovky v Mnichově, tak to pořídíte ten samý do té samé destinace levněji nežli v Praze.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu tedy, že se považujete jako člen Rady ČTÚ za bezradného, protože nemůžete dělat víc, abyste neplatil tak šílené účty za mobilní telefon.

Host (Petr Štěpánek):
A když jsem se teda chytal za hlavu nad tím, co říkal Milan Urban, tak jsem se chytal za hlavu proto, že on si to představuje jak Hurvínek válku. Regulační orgán nemůže určovat ty ceny, prostě to nám Evropská unie nedovolí a konec konců ty ceny opravdu má určovat trh. Jenomže donutit ty provozovatele a donutit řetězce třeba, aby se k nám jako k zákazníkům chovali tak slušně, jako se chovají k zákazníkům v Rakousku nebo v Německu, to nezařídí regulátor. Dokonce si myslím, že to nezařídí ani politici. Dokavaď my nevytáhneme ze šuplíky ty staré telefony a nepůjdeme to managementu těch operátorů otlouct o hlavu my spotřebitelé, tak se nic nestane.

Moderátor (Václav Moravec):
A vy jako spotřebitel i jako člen Rady ČTÚ, tak vy jim to otloukáte o hlavu?

Host (Petr Štěpánek):
My jsme, my jako spotřebitelé jsme v Česku líní. My místo abychom hledali, kde to pro nás bude levnější a skutečně přeskakovali od operátora k operátorovi a nutili ty operátory, aby vůči nám postupovali vstřícně, ne, my si tady vychováváme ty líné tučné kapry a bohužel v téhleté komunikační sféře my máme dost nešťastně postavený ten trh. My tady máme tři velké operátory přibližně všechny stejně velké a nemáme tady žádnou malou štiku v rybníce, která by skutečně tlačila a pro toho koncového fyzického zákazníka vytvářela takovou nabídku, která pro něj bude zajímavá.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete k tomu ale vy přispět, aby se taková štika objevila? Protože jsou-li volné kmitočty, tak vy můžete přispět k tomu…

Host (Petr Štěpánek):
Ano, já jsem pro to, aby byl čtvrtý operátor a aby se třeba změnil v tu štiku nebo aby mohl působit jako štika. Nemáme tady vůbec žádné virtuální operátory. To znamená ty, kteří nemají svoji vlastní tu pevnou síť nebo síť těch frekvencí, na kterých to všechno běží, ale v rámci těch stávajících sítí mohou poskytovat služby, ať už telefonické nebo jiné, to u nás také není zavedeno.

Moderátor (Václav Moravec):
Co brání tomu, aby tady byl čtvrtý mobilní operátor a objevila se štika v rybníce?

Host (Petr Štěpánek):
No tak myslím si, že do jisté míry spojené úsilí těch stávajících tří tlustých líných kaprů, kterým to vyhovuje a pozor, a něco úplně jiného je firemní segment, tam to probíhá jiným způsobem, tam se neuvěřitelně…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale ta síť je volná, když ti tři kapři, říkáte, že jim to vyhovuje, tak ale přece jako Rada ČTÚ můžete udělat, je-li volná nějaká síť, tak můžete udělat maximum pro to, aby…

Host (Petr Štěpánek):
Já myslím, že to není jenom na ČTÚ, že to je docela velké politické rozhodnutí, jestli tady bude existovat čtvrtý operátor, ale já tady říkám za sebe a jako regulátor, i jako třeba v budoucnu politik, já jsem pro to, aby tady byl čtvrtý operátor.

Moderátor (Václav Moravec):
A vrátím-li se k tomu původnímu, že vy jako Český telekomunikační úřad jste byli v minulosti kritizováni Evropskou unií, že se dávno ty poplatky, které si mezi sebou účtují mobilní operátoři při spojování do různých sítí, že se měly snižovat razantněji, tak jste asi nebyli dostatečně aktivní.

Host (Petr Štěpánek):
Já nebudu se tady jakkoliv vymlouvat, ta kritika může být oprávněná. Zrovna tak já bych uměl kritizovat Evropskou komisi za některá její rozhodnutí, která podle mého názoru nebo našeho názoru v ČTÚ také nepřispívají příliš klesání cen.

Moderátor (Václav Moravec):
Říká Petr Štěpánek, člen Rady Českého telekomunikační úřadu, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se někdy příště na shledanou.

Host (Petr Štěpánek):
Děkuji za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Takové byly dnešní Impulsy. Hostem středečních Impulsů pak bude sportovkyně, rychlobruslařka Martina Sáblíková. Poslouchejte i zítra Impuls v 18.

Originální přepis, videozáznam a fotografie naleznete ZDE