Plnou ParouBack

Jsou dvě možnosti. Buď neumí počítat Jiří Paroubek, toho času předseda vlády České republiky, nebo si Jiří Paroubek, toho času předseda vlády České republiky, myslí, že počítat neumějí občané České republiky. Odpověď si může spočítat každý sám.

Paroubek v roli pilného publicisty – propagandisty, jímž se v posledních dnech stal, se tentokrát rozepsal v Právu (Kdo nechce slyšet pravdu?, 16. 8. 2005):

„Na loukách a v lese u obce Přimda se zhruba na 100 ha pozemků sešlo v pátek a sobotu 29.-30. 7. odhadem 5000 účastníků CzechTeku. Pronajatých měli ovšem pouze 13 ha pozemků přímo u dálnice, které nebyly odděleny od jiných soukromých pozemků, s jejichž využitím pro technoparty jejich majitelé nesouhlasili. A tak majitelé technaři neprávem užívaných pozemků podali trestní oznámení a požádali policii o ochranu svých vlastnických práv.“

Ponechme stranou, že na řádně pronajatý pozemek policisté technaře nechtěli vpustit, takže za to, že se posléze rozptýlili i jinde, může především sama policie. Ponechme stranou i to, že podání trestních oznámení si od majitelů okolních pozemků policie sama aktivně vyžádala (či snad vynutila?). Držme se Paroubkových čísel.

Paroubek se snaží veřejnost omráčit velikostí „ničených“ pozemků, které musela policie ochránit. Uvádí, že technaři obsadili 100 hektarů. Počítejme tedy. Jeden hektar je čtverec o rozměrech 100 x 100 metrů. Sto takových čtverců tvoří dohromady plochu 1 000 000 metrů čtverečních. Při Paroubkem udávaném počtu účastníků CzechTeku 5 000 lidí to znamená, že jeden každý technař sám samojediný „ničil“ 200 metrů čtverečních. Pro lepší představu: Předseda vlády Paroubek tvrdí, že 5 tisíc lidí zabralo a ničilo plochu více než 140 (!!!) fotbalových hřišť (100 x 70 metrů). Zajímavé!

Paroubek, Bublan i policie zároveň říkají, že řádně pronajatý pozemek nemohl technaře pojmout. I to je zjevná lež. Stačí opět trochu počítat. Paroubek uvádí výměru legálně pronajatého pozemku 13 ha. Ponechme stranou, že existují i jiné informace, podle kterých byla jeho rozloha větší. Při pěti tisících účastníků a výměře 13 hektarů vychází 26 metrů čtverečních na osobu. Chcete-li, je to takový středně velký pokoj na hlavu. To je dost i pro osoby s Paroubkovou tělesnou konstitucí.

Podle oficiální informace Policie ČR stál zásah proti CzechTeku 31,4 milionů korun. I ty nejbujnější odhady trávních škod, v nichž si premiér Paroubek, který se snaží vytřískat něco politických bodů, notuje se zemědělcem panem Zatloukalem, jenž se z toho snaží vytřískat něco peněz, se pohybují v řádu statisíců. Porovnáme-li to s více než 31 miliony korun za policejní zásah, je to srovnání vskutku impresivní: sto ku jedné. Lidově se tomu říká „nadělat více škody než užitku“.

Ale počítejme pro zajímavost dál. Aby Paroubek a spol. zabránili „ničení“ soukromého majetku, rozuměj pošlapání trávy, nasadili proti technařům policejní sílu v počtu 1200 těžkooděnců. Přidejme k tomu ještě dalších sto lidí, kteří těm manévrům veleli. Policie uvádí, že největší část z oněch více než 31 milionů korun, konkrétně 26 milionů, šlo na mzdy zasahujících policistů. To je 20 000 Kč  na hlavu. Bouchnout si za dvacet litrů, to je docela slušný víkendový melouch. Bravo, hoši!

Jaká je tedy odpověď na úvodní otázku? Svádí to pochopitelně k závěru, že počítat neumí Jiří Paroubek, toho času předseda vlády České republiky. Což je na pováženou. Má titul inženýra ekonomie, ale pracovat s čísly neumí. Daleko přesnější odpověď ovšem je, že současný premiér je demagog toho nejhrubšího zrna. Vzhledem k tomu, jaká je v rukou předsedy vlády soustředěna moc, dodejme, že demagog velmi nebezpečný.

16. 8. 2005