Plnou ParouBack

Digitalizaci na sociálně demokratický způsob by nevymysleli ani v legendárním Kocourkově. V každé normální zemi by napřed vyhodnotili technické možnosti, pak by přijali příslušné zákony, včetně vypořádání (tj. překlopení z analogu do digitálu) již existujících provozovatelů vysílání a nakonec by vyhlásili licenční řízení pro další zájemce. V našem socialistickém Kocourkově se začalo pěkně od konce – vyhlášením licenčního řízení. Přípravou příslušné legislativy se končí.

Leč nedosti na tom. Poněkud svérázně to kocourkovští soudruzi pojali i po technické stránce. Byly vytvořeny tři dočasné multiplexy. A protože jsou sestaveny tak, že současný (analogový) model koexistence Primy a regionálních televizi na sdílených kmitočtech (vyplývající z platných licenčních podmínek Primy i regionů), na nich nejde v plné míře zrealizovat, kocourkovští soudruzi z toho odvodili, že to nejde vůbec. A protože to – podle nich – tedy nejde, navrhují na ten způsob i příslušnou legislativu. Co na tom, že období přechodných multiplexů skončí v roce 2007, tedy za rok a něco. Co na tom, že pak mají být úplně jiné multiplexy. Co na tom, že je lze sestavit tak, aby to šlo. Co na tom, že digitální novela zákona o vysílání se nepřijímá na přechodné období několika měsíců, nýbrž na příští léta. Co na tom, že to poškozuje regionální televize.

V Kocourkově také platí zásada, že důležité zákony se nepřijímají ve standardním legislativním procesu, tedy že je připraví příslušné ministerstvo. (Přesněji: Ono je sice připraví, ale je to nepoužitelné.) A tak i zákon, jenž má stanovit pravidla hry pro digitální věk, vzniká ve stylu poslanecké zájmové umělecké činnosti. Nějaký (k lecčemu) ochotný zákonodárce se přece vždycky najde. Protože však kocourkovský poslanec zas nemá tolik času ani umu, motá se okolo řada nepostradatelných rádců, podržtašků a našeptávačů.

Jistě je jen náhoda, že rádcové, podržtaškové a našeptávači jsou zároveň v pravidelném spojení s účtárnou nejmenované televize. A také je jistě pouhou náhodou, že právě tuhle Prima telku návrh nového zákona zvýhodňuje na úkor jiných. Za těchto okolností jistě nikoho nepřekvapí, že usměvavou tvář onoho přeochotného kocourkovského poslance mohli diváci spatřit v publiku benefičního koncertu oblíbené reality show. Blížící se volby s tím samozřejmě nemají vůbec nic společného, tvořivý poslanec má přece dobré srdce. 

Kdy se Kocourkov přejmenuje na Paroubkov zatím není znáno.

5. 10. 2005