Válka o Novu

Příklady vysílacího schématu CET 21

5,00 – 8,00
Blok kombinující zprávy a hudební klipy

5,00 – 6,00
V první hodině jsou zprávy orientovány spíše na nižší sociální vrstvy (headlines světových a našich zpráv, ale i zprávy spíše senzačního charakteru, černá kronika, zprávy z pop-music světa, společenská kronika, počasí, horoskop, kursy valut, očekávané události dne, přehled programu dne, sport).

6,00 – 7,00
S přibývajícím časem se úroveň zpráv zvyšuje. Po 6,00 přechází postupně na střední úroveň důrazem na zprávy ze světa a stále klesajícím podílem zpráv mimo politickou sféru. Do tohoto bloku lze nenápadně zabudovat i zpravodajství, které počítá s vyšším podílem žen.

7,00 – 7,30
Zprávy s důrazem na sociální vrstvu, zahrnující studenty, žáky a inteligenci

7,30 – 8,00
Komentované zpravodajství s přehledem očekávaných událostí a přehledem našeho i zahraničního tisku. Hudbu v tomto bloku lze změnit i na vážnou nebo vážnější.

8,00 – 12,00
V první fázi vysílací pauza, později odborné a vzdělávací programy

8,00 – 9,00
Obchodní vysílání, vysílání pro podnikatele. Jde o kombinaci burzovních zpráv, zpráv z podnikatelského světa, finančních zpráv.

9,00 – 12,00
Blok vzdělávacích programů. Půjde zejména o programy, které budou naší vzdělávací soustavu zapojovat do širší koncepce celoevropské edukativní sítě. Proto některé pořady, včetně dětských mohou být vedeny v cizích jazycích nebo nabídnout možnost výběru jazykové mutace.

12,00 – 15,00
Blok vysílání kombinující filmy, zprávy, videoklipy, reklamu, doporučující pořady, zdravotní pořady, ženský magazín, ekologické, etnografické, přírodopisné programy.

15,00 – 15,05
Zpravodajství

15,05 – 16,00
Ekologické vysílání, sociální a právní výchova

16,00 – 16,05
Zpravodajství

16,05 – 17,00
Kulturní magazín, vážná hudba, universita pro třetí generaci, regionální vysílání

17,00 – 17,05
Zpravodajství

17,05 – 18,00
Blok pořadů pro děti

18,00 – 18,30
Poradenská televize s testováním výrobků

18,30 – 19,00
Televizní sociologický průzkum. Pravidelný program typu aktivní televize, který bude pomocí telefonních odpovědí nebo pomocí aktivního ovládání videotextu provádět superrychlá  šetření veřejného mínění, názorů na události právě probíhajícího dne. Počítač vyhodnotí odpovědi, které vždy v 19,00 uvedou zprávy. Průzkum bude zároveň nepřímým šetřením o sledovanosti vysílání CET 21. Výsledek přesnějšího šetření, které vychází z průběžných ohlasů během celého večera, bude ohlášen vždy ve 23,00: „Toto je názor naší populace na ...“

19,00 – 19,20
Zpravodajství

19,20 – 19,30
Sportovní zpravodajství

19,30 – 20,00
Právě tento den. Cyklus komentovaných připomínek toho, co se stalo právě před rokem, před 10 roky, před 25 roky, před 40 roky, před 50 roky a před 100 roky.

20,00 – 21,00
Blok s televizní zábavou nebo vzdělávací sponzorovanou soutěží, nebo s pořadem osobnostního typu (Mých sedm divů).

21,00 – 21,20
Zpravodajství CET 21. Hlavní zpravodajská relace, která svým názvem odpovídá dalšímu možnému výkladu názvu naší televizní společnosti CET 21 tedy Central European Time 21,00.

21,20 – 23,00
Blok s filmem nebo zábavním pořadem

23,00 – 23,10
Komentované výsledky rychlého televizního šetření o názorech populace

23,10 – 00,00
Zábavní, kulturní nebo hudební pořad

00,00 – 00,10
Zpravodajství

00,10 – 02,00
Blok filmu, hudebních pořadů, zábavních pořadů nebo interaktivní televize

(Trvalou součástí schématu jsou pětiminutová zpravodajství a pravidelná reklama, která občas zdůrazňuje, že všechny propagované výrobky prošly náročnými testy a jen ty, které byly zařazeny do dvou nejvyšších skupin (dobré, vynikající) mají nárok na reklamu v našem vysílání. Odlišné schéma předpokládáme pro sobotu a neděli s převahou dětských, sportovních a zábavných pořadů. V neděli předpokládáme v poledním čase politickou besedu – politické fórum.)