Válka o Novu

Kdykoli přijde řeč na spory o televizi Nova, normální člověk se asi za deset vteřin ztratí v bludišti zkratek, kterými se to tady jenom hemží. Zas tak složité to ale není. Pro zjednodušení a lepší orientaci na bojišti hned zkraje uvádím základní rozdělení armád.

Pokud je řeč o straně Vladimíra Železného, objevuje se v textu obvykle pouze jedna zkratka – CET 21.

Do armády Ronalda Laudera patří tři zkratky – CME, CEDC a ČNTS.

V průběhu válečných operací bude do bojů zatažena ještě třetí strana – Česká republika. Ta bohužel žádného generála neměla, pouze proradné podplukovníky a všehoschopné frajtry. Proto také – až utichnou všechny zbraně – zůstane na bojišti jako jediný poražený. Z institucí České republiky je nečastěji zmiňována Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V celé knize, a to i v citovaných materiálech, jsem její zkratku upravil do jednotné podoby – RRTV. Jednotně také v celé knize píšu Radu s velký písmenem, podobně jako třeba  Poslaneckou sněmovnu či Senát. Do jednotné podoby jsem také upravil používané zkratky akademických titulů.
 
AČK – Asociace českých kameramanů

arbitráž amsterdamská – CME vs. Vladimír Železný

arbitráž londýnská – Ronald Lauder vs. Česká republika

arbitráž stockholmská – CME vs. Česká republika

broadcaster – provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání

F 1 – jeden z programů Československé televize (1990 – 92)

F 1 – Frekvence 1, celoplošné rádio

FTV Premiéra – akciová společnost, držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání TV Prima, dříve TV Premiéra

CET 21 – Central European Television for 21st century, s. r. o., držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání TV Nova. V jednu chvíli se také objevila akciová společnost téhož jména.

CEDC – Central European Development Corporation Management Servises, GmbH., německá firma vlastněná Ronaldem Lauderem, původní investor TV Nova, většinový podílník v ČNTS

CME – Central European Corporation, investor TV Nova, který bez souhlasu českých orgánů nahradil CEDC, existuje několik „příbuzných“ společností toho jména (Bermudy, Nizozemsko), jejich většinovým vlastníkem je Ronald Lauder, arbitráž proti České republice vedla nizozemská společnost CME Czech Republic B. V.

ČNTS – Česká nezávislá televizní společnost, s. r. o., v letech 1993 – 99 servisní firma TV Nova, většinově vlastněná Lauderovou společností CEDC, později CME

Česká produkční 2000 – hlavní servisní firma TV Nova po přesunu televize na Barrandov, od roku 1999 dodnes, nahradila ČNTS

ČSFR – Česká a Slovenská Federativní Republika

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická

ČR – Česká republika

ČT – Česká televize, veřejnoprávní instituce

ČT 1 – první program České televize

ČT 2 – druhý program České televize

ČT 3 – třetí program České televize, dříve OK 3

DVP – denní vysílací plán

KDS – Křesťanská demokratická strana

KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy

Nova – název televizního programu vysílaného společností CET 21

ODA – Občanská demokratická aliance

ODS – Občanská demokratická strana

OK 3 – jeden z programů Československé televize (1990 – 91)

PPF –  finanční skupina, která v roce 2003 většinově ovládla Novu

PR agentura – public relations – veřejné vztahy,  „píárová“ agentura je firma zabývající se vytvářením pozitivního obrazu svých klientů 

Premiéra – název televizního programu vysílaného společností FTV Premiéra

Premiéra TV – akciová společnost, původní servisní firma televize Premiéra

Prima – dříve Premiéra, název televizního programu vysílaného společností FTV Premiéra

PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

RRTV – Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2001 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nejvyšší mediální regulační orgán v České republice volený Poslaneckou sněmovnou

Rada ČT – Rada České televize, dohlížecí a kontrolní orgán veřejnoprávní televize volený Poslaneckou sněmovnou

SBS – Scandinavian Broadcasting System, televizní společnost, která chtěla fúzovat se CME

Stálá komise – Stálá komise pro sdělovací prostředky, orgán Poslanecké sněmovny

TV 3 – regionální (Praha a Hradec Králové) a kabelová televize

US-DEU – Unie svobody – Demokratická unie