Články - 2022

Jsou to gauneři? Jsou to manipulátoři? Jsou to cenzoři? Jsou to idioti? Od každého trochu? Nebo všechno dohromady? Řeč je o Centru proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra České republiky.

Sami o sobě tvrdí, že jsou: „Odborné analytické, koncepční a komunikační pracoviště, jehož činnost se zaměřuje na (zejména hybridní) hrozby bezpečnosti České republiky spadající do oblasti působnosti Ministerstva vnitra, jako je např. oblast terorismu, útoků na měkké cíle nebo bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti či bezpečnostních aspektů dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Centrum vzniklo na základě doporučení Auditu národní bezpečnosti schváleného vládou.“

Ve skutečnosti je to ale kvazi-cenzorský úřad, který zcela nepřijatelným způsobem ohrožuje svobodu slova a volnou politickou soutěž. Je totiž naprosto nepřijatelné, aby v zemi, jež má ve své ústavě vepsanou svobodu slova, státní instituce šmírovala a následně ostouzela lidi, politické strany a svobodná média, za to, že prezentují své názory. Zprávy, které centrum vydává, nelze chápat jinak než jako skryté výhružky. Víme o vás. Máme vaše seznamy. Až přijde čas, podáme si vás.

Slovník centra se nijak neliší od ideologické policie orwellovského střihu. Oficiálním postojem instituce, jež je součástí ministerstva vnitra, je, že obhájci konzervativních a národních hodnot jsou vážnou hrozbou, ba přímo pátou kolonou ruských zájmů. Jenže naprostá většina lidí, médií a politických stran, včetně mé domovské Trikolory, kteří jsou ve zprávě centra zmiňováni, kritizuje vládu, Brusel či zelenou a migrační politiku proto, že je opravdu co kritizovat, nikoli proto, aby nadbíhali Rusku či Putinovi. Právě tahle přesmyčka je úplně největší režimní svinstvo.

Podobné instituce nejsou nic nového pod sluncem. Ostatně máme s nimi ze své nedávné historie dostatek zkušeností. Minulý režim měl svůj FÚTI a ČÚTI, totiž Federální, respektive Český úřad pro tisk a informace. Přesně takhle to totalitní režimy dělají. Co to vypovídá o současném liberálně demokratickém režimu, který už – jak vidno – není ani liberální, ani demokratický, snad ani netřeba dodávat. Evidentně už si není moc jistý v kramflecích, když se uchýlil ke zřízení této pochybné instituce.

Bezmezně mě uráží, když centrum, jež tu údajně působí proto, aby bojovalo proti terorismu, ve své zprávě jako potenciální nebezpečí explicitně zmiňuje kupříkladu i tento můj lehce ironický článek (Vítězem je Brusel aneb Veselé volební historky). Přesně tohle totiž dělají totalitní režimy. Dovoluješ si mít na věci svůj vlastní, a ještě k tomu úplně jiný názor, než je ten jediný správný? Jsi nepřítel a potenciální terorista. Už tě máme na seznamu.

To už se na tom ministerstvu vnitra definitivně zbláznili? Pokud tak činí, nezbývá mi než s plnou zodpovědností konstatovat, že tam opravdu pracují gauneři, manipulátoři, cenzoři a idioti. A prvním z nich je ministr vnitra Vít Rakušan. Sice není tím, kdo tuto totalitní, kvazi-cenzorskou, antidemokratickou instituci zřídil, ale v současnosti už je to právě on, kdo za její činnost nese plnou odpovědnost.

Hanba! Hanba! Hanba!

21. 2. 2022