Špinavá hra

10. 3. 2004

Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek v Sedmičce prohlásil, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla odvolána proto, že porušila zákon. Ohradil jsem se proti tomu otevřeným dopisem a světe div se, stala se věc v českých luzích a hájích zcela nevídaná. Miroslav Kalousek se členům rady omluvil.

Jenže Kalousek zdaleka není jediný, kdo se na adresu RRTV v minulosti dopustil neuvěřitelných výroků. Během schůze poslanecké sněmovny, na které byla rada odvolávána, tedy v přímého přenosu České televize (2. dubna 2003) vypustili někteří poslanci ze svých úst řadu hanebných nařčení, pomluv a obvinění. Uplynul rok a nikdo z nich se nenamáhal alespoň jedno jediné doložit. Ze stenozáznamu poslanecké sněmovny jsem vybral jen některé poslanecké perly a opatřil je poznámkami.

Vlastnické poměry v Nově a kupčení s licencemi

Pavel Dostál: “Kupříkladu ve vlastnictví licencovaných celoplošných televizí se rada v poslední době už naprosto neorientovala. A v oblasti rozhlasových licencí - bohužel na první pohled to tak vypadá - nestydatě kupčila ...“

Ve vlastnické struktuře celoplošných televizí se rada samozřejmě orientovala velmi dobře, podle zákona však regulační orgán nemůže při řešení vlastnických sporů nahrazovat soudy. Nová rada je na tom ostatně úplně stejně. Proč nyní Dostál mlčí? Jenom proto, že v nové radě teď sedí jeho kamarádi?

Lubomír Zaorálek: “Například dopis pana ing. Pýchy, který mi sděluje o praktikách, které jsou v současné Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, o praktikách, které charakterizuje jako kupčení s rádiovými frekvencemi.“

Hana Marvanová: “Ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc, která je velmi zásadní a která bude muset být předmětem velkých šetření. Zmiňovala jsem, že jeden z důvodů pro odvolání rady já vidím v podezřeních, která byla vznesena při udělování rozhlasových licencí. Před týdnem obdržel premiér vlády i předsedové obou komor, obdrželi i poslanci v mediální komisi stížnost jednoho z provozovatelů rozhlasové stanice, konkrétně Rádia Sázava... Tito stěžovatelé upozorňují na to, že zejména v posledním období rada přiděluje licence jenom jedné podnikatelské skupině spojené s firmou GES Holding a že provozovatel, který není spojen s touto jednou ekonomickou skupinou, že nemá u rady šanci.“

Není pravda, že rada udělovala licence pouze jedné podnikatelské skupině – GES Holdingu. Naopak skutečností se mezitím stalo, že všechna Hey rádia GES Holdingu dosáhla výborných výsledků v měření poslechovosti. Svědčí to o jediném: rada vybrala dobré a životaschopné projekty. V kauze rádia Sázava drží nová rada stejný kurs jako rada stará. Naopak firma spojená s autorem onoho udavačského dopisu musela rozhodnutím arbitráže zaplatit pokutu ve výši jednoho milionu korun.

Pokuty České televizi
 
Pavel Dostál: „Místo řešení zásadních záležitostí, o kterých jsem se zmínil, se závažnými celospolečenskými dopady, uděluje pokuty různých parametrů veřejnoprávní České televizi, např. za vysílání filmu Obrázkáři a za vysílání pořadu - podle mne vynikajícího dokumentu - Nesmrtelný život a smrt Mikiho Volka. V nedávné době se rada proslavila tím, že pokutovala dokonce satirický pořad ve výši půl milionu korun.“

Táňa Fischerová: „Dalším skandálním, již zmiňovaným příkladem je v poslední době hojně citovaná půlmilionová pokuta České televizi za uvedení politické satiry, což už není pouze finanční oslabování České televize, ale přímo cenzurní zásah do nezávislosti veřejnoprávní televize a svobody tvorby, který bohužel velmi připomíná léta minulého režimu.“

Hana Marvanová: „Dále je to zneužívání zákona o vysílání ze strany rady při udělování pokut. Například naposledy mediální komise jednala o pokutě udělené České televizi za politickou satiru.“

Pokuty České televizi potvrdily nezávislé soudy. Půlmilionovou pokutu za pořad České hlasování následně – což je zvláště pikantní – znovu projednala a potvrdila nová rada, v níž mají naprostou většinu lidé nominovaní současnou vládní koalicí. Paní poslankyně Fischerová to má s tou cenzurou nějaké pomotané.

Prohraná arbitráž

Pavel Dostál: „Jako přímý důkaz o pomoci členů rady ke znehodnocení zahraniční investice může mj. posloužit zápis z jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z března 1999, kterým členové rady dali jasně najevo svou vůli písemně vyjádřit souhlas s ukončením spolupráce mezi držitelem licence a zahraničním investorem.“

Klíčový důkaz proti České republice je zfalšovaný podvrh. Je neuvěřitelné, že ho ve Stockholmu předložili sami právní zástupci ČR. Rada se k ukončení spolupráce mezi držitelem licence a zahraničním investorem nevyjadřovala a už vůbec o něm nerozhodovala. O tuto kompetenci ji připravila sama poslanecká sněmovna zákonem 301/95 Sb. Člen vlády, v jehož kompetenci je mediální problematika, říká úplné nesmysly.

Táňa Fischerová: „Kdybychom totiž náhodou u odvolacího soudu uspěli, nic to přece nezmění na nálezech arbitráže, která konstatovala nezákonnost jednání rady.“

Paní poslankyně zřejmě vůbec netuší, že arbitráž není soud.

Lubomír Zaorálek: „Mezinárodní řízení kritizuje radu za to, že nerespektuje zákony České republiky.“

Předseda poslanecké sněmovny se fatálně mýlí. Bylo to přesně naopak. Arbitři Radu pro rozhlasové a televizní vysílání kritizovali nikoli za nedodržování českých zákonů, nýbrž paradoxně za jejich dodržování. Naopak oni sami porušili arbitrážní pravidla UNCITRAL, která arbitry zavazují ctít zákony té které země.

Petr Šulák: „Pokud tunelování státního rozpočtu ve výši 10 miliard Kč je slabý argument pro svolání mimořádné schůze a pro odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pak myšlení pana poslance Tlustého a postoj klubu ODS je pro mne naprosto nepřijatelný.“

Poslanec ČSSD Petr Šulák se svým „tunelováním“ zřejmě spadl přímo z měsíce a ještě k tomu na hlavu. Jeho výrok uvádím spíše pro pobavení, komentovat ho snad ani nemá cenu.

Hloupost, nebo korupce?

Další výroky se sice netýkají přímo rady, ale rozhodně by neměly být zapomenuty.

Táňa Fischerová: „Sám zástupce České republiky soudce Hándl pět dnů po vynesení závěrečného výroku uznal na zasedání švédského odvolacího soudu svou podjatost.“

Pavel Dostál: „Při včerejším zasedání švédského odvolacího soudu, který projednává námitky České republiky proti částečnému rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu CME a ČR, došlo k zásadnímu obratu. Jaroslav Hándl, původní arbitr jmenovaný Českou republikou, který měl jako arbitr v celém sporu být nezávislý na stranách, byl podle své vlastní včerejší výpovědi v arbitrážním řízení podjatý.“

V předvečer výroku švédského odvolacího soudu četli někteří poslanci ve sněmovně a v přímém přenosu ČT lživé píárové materiály společnosti CME, které poškozovaly Českou republiku. Byla za tím jen jejich nezměrná hloupost, nebo korupce?

Když dva dělají totéž, není to totéž

Bohuslav Sobotka: „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poté vyhověla žádosti subjektu, kterému byla tato licence prodloužena, a povolila mu rozložení splátkování tohoto správního poplatku ... a pro mne jako pro poslance Bohuslava Sobotku je to jednoznačný důvod pro to, abych pokud zde zazní návrh na odvolání rady, abych bez nejmenší pochybnosti pro odvolání rady hlasoval ...“

Když stará RRTV po předchozí konzultaci s ministerstvem financí (!!!) povolila měsíční splátkový kalendář dvousetmilionového správního poplatku za prodloužení licence televizi Nova, byl to pro ministra financí Bohuslava Sobotku důvod pro odvolání rady. Když o několik měsíců později úplně totéž povolila nová rada televizi Prima, ministr již ani nehlesl.

Bohuslav Sobotka: „Když se podíváme na složení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ... tak zjistíme, že jejím členem je člověk, který kandidoval do Senátu za Občanskou demokratickou stranu. Já se ptám, jestli je to v souladu s tím, aby zde byl nezávislý orgán, který reguluje oblast rozhlasového a televizního vysílání, a v čele tohoto orgánu s ne nevýznamným vlivem na fungování tohoto orgánu byl člověk, který kandiduje do Senátu za jednu politickou stranu.“

Do nové rady vládní koalice navolila sedm bývalých poslanců a senátorů. Lze to hodnotit jako vskutku originální způsob odpolitizování mediální rady.

Žádáme omluvu

Nabízí se otázka, zda naši zákonodárci jsou zodpovědní lidé, kteří pečlivě váží svá slova, zvláště když je pronášejí v přímém televizním přenosu. Nebo to jsou tlučhubové, kterým je dovoleno pod ochranou imunity urážet, pomlouvat a nactiutrhat vlastní spoluobčany? Není pravda, že čas všechno smaže. Jménem odvolaných kolegů proto jmenované poslance vyzývám, aby svá obvinění prokázali. V opačném případě očekávám, že se omluví.

Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek prokázal, že to jde. Budiž mu za to čest.

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 10:29 )