Články - 2016

Na hrubý pytel hrubá záplata. Jsou pouze dvě možnosti. Buď jsou pracovníci ministerstva vnitra včetně samotného ministra hlupáci, nebo to jsou grázlové. Vlastně je tu ještě možnost třetí. Totiž že obě předchozí tvrzení platí naráz. Co mě k těmto silným výrokům opravňuje? Na prahu své šedesátky jsem se dozvěděl, že prý jsem extremista. Opravdu mě to uráží. A zdaleka nejde jen o mě. Ministerští hlupáci/grázlové do téhle kategorie vystrčili též řadu dalších mých veskrze ctihodných přátel a spoluobčanů. O co jde? O situační zprávu ministerstva vnitra o extremismu, do níž ministerští hlupáci/grázlové zahrnuli také Blok proti islámu. Je třeba to pojmenovat pravými slovy: Ministerští hlupáci/grázlové za peníze daňových poplatníků vytvářejí denunciační paskvil.

Varianta hlupáci. Ponechme stranou, že žádný krajně pravicový extremismus ve skutečnosti vlastně vůbec neexistuje. Proč by také lidé, kteří milují svobodu – svoji i všech ostatních – ji měli destruovat? I to, co se běžně nazývá pravicovým extremismem, je prakticky vždy extremismus levicový. Koneckonců Stalin i Hitler byli oba levičáci. Jeden internacionální, druhý nacionální. Ale nešť, novináři, politici i úředníci prostě potřebují „vyvažovat“. Nějaký extremismus ve společnosti existuje, na tom se shodneme. Jen opravdový hlupák ovšem může do své zprávy zahrnout i organizaci, jež žádnou extremistickou činnost nevyvíjí, neprovádí ani nepropaguje.

Varianta grázlové. Leda, že by ji tam zahrnul na objednávku. Politickou objednávku! Proč? Protože Blok proti islámu ohrožuje stávající politické struktury, takže je třeba ho jaksi už předem či do foroty poškodit a diskvalifikovat. V okamžiku, kdy vládnoucí politici bagatelizují, retušují a zlehčují nebezpečí, jež se na Evropu valí, lidé se docela logicky rozhlížejí po jiných variantách, po jiných zástupcích. Po takových, kteří realitu vnímají stejně jako oni, nebezpečí pojmenovávají pravými slovy a nabízejí také skutečná řešení, nikoli eurounijní kosmetiku. Takový subjekt sice neohrožuje ani demokracii ani občany téhle země, ohrožuje ovšem židle stávajících mocipánů. Proto je třeba jej preventivně zhanobit, poškodit, diskvalifikovat.

Obě varianty jsou stejně hnusné.

Stačí totiž nahlédnout na webové stránky Bloku proti islámu (BPI) nebo ještě lépe do jeho stanov. Žádný extremismus tam nenajdete. Žádné extremistické projevy také nenaleznete na akcích BPI. A žádní extremisté také nejsou mezi lidmi, kteří BPI reprezentují. Vím to z osobní zkušenosti. Leda, že by extremisty byli kupříkladu jedna bývalá a jedna současná poslankyně, jeden bývalý tajemník předsedy vlády či třeba jedna významná právnička, kterou prezident republiky navrhoval do Ústavního soudu. V BPI potkáte spoustu bývalých i současných členů několika demokratických stran. Hezky to ilustruje žertovný výrok bývalého hlavního manažera ODS na nedávném republikovém sněmu BPI: „Tady je víc odéesáků než na schůzi ODS.“

A pak je tu předseda Bloku proti islámu, českobudějovický vysokoškolský učitel, docent Martin Konvička. Toho dokonce současní mocipáni neváhají denunciovat prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Stačí si ovšem přečíst pár Konvičkových článků a komentářů – jsou jich desítky, možná stovky –, a každému, kdo má v hlavě mozek, je samozřejmě jasné, že tenhle originální a opravdu chytrý chlapík je všechno jiné, jen ne extremista, nota bene „krajně pravicový“.

A propos – masokostní moučka. Každý, kdo tenhle facebookový vejšplecht proti Konvičkovi používá jako argument, usvědčuje sám sebe, že je hlupák, demagog a hlavně stádní ovce, jež jen papouškuje, co hlupáci/grázlové, obávající se o vlastní sesle, vypustili do veřejného prostoru.

Činí se také novináři. Ti veřejnoprávní na prvním místě. Pokud zrovna v lokajských službách vládnoucí věrchušky kdekomu nelepí přímo extremistické nálepky, stigmatizují aspoň přídomky „populista“. Sám život je ovšem usvědčuje coby srandovní propagandisty. Schválně se podívejte třeba na tohle krátké video, na kterém redaktorka České televize Barbora Kroužková Konvičku atakuje za jeho výroky o nebezpečí „multikulturního“ sexuálního násilí. Ve světle posledních událostí v Kolíně nad Rýnem i jinde je to obzvláště impresivní. Omluví se Kroužková Konvičkovi? A omluví se mu Česká televize?

Za připomenutí stojí i tenhle Konvičkův text z října loňského roku, ve kterém s předstihem varuje před útoky islámských teroristů. Dokonce je správně předpověděl i časově. Následoval pařížský masakr se 130 mrtvými a na silvestra pak hromadné sexuální násilí v mnoha evropských městech.

Takže kdo je tady vlastně extremista? Ten, kdo realisticky tlumočí obavy či názory 80 procent zdejšího obyvatelstva, nebo ten, kdo skutečnost lakuje na růžovo a veřejností manipuluje? Je extremista českobudějovický vysokoškolský učitel a jeho Blok proti islámu, nebo rychlokvašený bakalář z plzeňských práv, toho času v roli ministra vnitra, a jeho hlupáci/grázlové, píšící na politickou objednávku denunciační elaboráty? Na laskavém čtenáři ponechávám, aby si závěr učinil sám.

11. 1. 2016