Rozhovory

Moderátor:

Dobrý den. Vítejte u Interview ČT24. Když se řekne jméno našeho dnešního hosta, tak spoustě z vás se k němu možná automaticky přiřadí dvě slova - rocker anebo arbitráž. V tom prvním případě zaslouženě, protože napsal dvě stovky písní, v tom druhém případě už je to možná o trošku složitější. Letos se navíc pokoušel kandidovat do Poslanecké sněmovny, ale i jeho smetl fenomén kroužkování.

Moderátor:

A naším hostem v Interview ČT24 je dnes Petr Štěpánek, člen rady Českého telekomunikačního úřadu a bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dobrý den.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Dobrý den.

Moderátor:

Pane Štěpánku, už jste ukončil všechny spory se státem jako bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, vlastně neukončil. A to nejsou ale pouze moje spory, to je nás těch bývalých radních v roce 2003 odvolaných šest. Ukončil a neukončil. V tom slova smyslu, že ten spor jsme už jednou vyhráli a že se nám dostalo jakési morální satisfakce, že to naše odvolání v roce 2003 bylo protizákonné, to víme. V druhé fázi jsme zažalovali náhradu škody a tam na nás stát, konkrétně předseda vlády Fischer, udělal podraz, namísto toho, abychom řešili tedy nějakým civilizovaným způsobem, jak to sprovodíme ze světa už s konečnou platností, tak jeho advokát, shodou okolností nyní nastupuje jako náměstek ministra spravedlnosti, František Korbel, nám u soudu, pardon, nám u soudu znovu rozdal odvolání, takže my jsme v roce 2009 byli znovu odvoláni. Ale k tomu datu 2003, což já pokládám za vlastně právnický nesmysl, odvolávat někoho, kdo v těch funkcích není, no a namísto toho, aby...

Moderátor:

A když říkáte, že už je potvrzeno, že jste byli odvoláni protizákonně, tak tím máte na mysli který z těch rozsudků? Protože tam byl i rozsudek potom Nejvyššího soudu, jestli se nemýlím.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Nejvyššího správního soudu. Ten řekl, že nikdo nemůže být odvolán bez uvedení důvodů. Na základě tohoto rozsudku pak městský soud už právoplatně rozhodl, že to odvolání bylo neoprávněné, protizákonné a pověřil předsedu vlády, aby to s námi dořešil. Předseda vlády tehdy byl Mirek Topolánek a Mirek Topolánek napsal dopis, kde konstatoval, že mezitím nám doběhly mandáty a že už nemá co řešit a že je naprostý nesmysl právní, aby odvolával znovu někoho, kdo už není ve funkci, notabene, když není proč. No, a jak říkám, teď nastalo podivné pokračování, jakýsi nastavený zápas, kdy namísto toho, abychom se teda bavili o tom nějakém případném odškodnění, a my jsme byli jako přichystáni k nějakému smíru, nebo já nevím, jak to nazvat, tak namísto toho si pan premiér Fischer a jeho advokát ušetřili práci tím, že nám tam znova rozdali jakési podivné odvolání z funkcí, ve kterých nejsme.

Moderátor:

A řeší to něco, nebo to vrací ten spor zpátky na začátek?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Já nevím.

Moderátor:

... po šesti, sedmi letech...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Já nevím. Já to pokládám za nulitní právní úkon, ale jako mně už to fakt vždycky připadá téměř nesmyslné po sedmi letech.

Moderátor:

Dobře, a tak budete se něčeho ještě domáhat nebo nedomáhat? Protože před rokem ministerstvo financí vypočítalo, že pokud by to bylo tak, jak říkáte vy, takže byste vy jako ta šestice těch odvolaných radních, kteří se vlastně brání, tak byste měli mít nárok na nějakých 20 milionů korun jako ušlý plat.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, pane redaktore, já trošku bych byl nerad, aby z toho vzniknul dojem, že jediné, o co jde, jsou ty peníze.

Moderátor:

Tak proč ne?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

My jsme se nesoudili kvůli těm penězům. Nám se podle mě stala újma, soud potvrdil, že to byla újma, a já bych řekl, že ty peníze jsou vlastně vedlejší věc. A kolik to bude nebo nebude, to já neumím říct. Jaksi něco je ten výpočet a ten byl stanoven podle toho, kolik vlastně měsíčních platů, o kterých jsme přišli vlastně nezákonným způsobem... Ale to je jedna věc a říkám, není to to nejdůležitější. Šlo o to to nějakým způsobem civilizovaným dotáhnout do konce. Doposud se to nepodařilo.

Moderátor:

Kdo je vlastně viník té, té prohrané arbitráže kolem Novy, CME? Protože ani sněmovní vyšetřovací komise to neřekla jasně.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, ona to do jisté míry hodně řekla a ta vyšetřovací komise dospěla k téměř totožným závěrům jako já, když jsem o tom napsal ty dvě knížky. Skoro bych řekl, že ta prohra se odehrála v jakési podivné dohodě nebo souznění mezi státem, tehdy reprezentovaným vládou Vladimíra Špidly, a Ronaldem Lauderem a že Ronald Lauder bral těch 10 miliard korun a Špidlova vláda a tehdejší vládní garnitura brala jakýsi politický užitek, který z toho měla, tehdy se jim podařilo ovládnout prakticky všechny mediální rady, podařilo se jim násilně zbavit Vladimíra Železného. Nastaly prostě velmi dramatické změny na mediální scéně a to byl výsledek toho všeho. Zaplatit to...

Moderátor:

Dobře, ale tak Martin Muchka, tehdejší předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sám tehdy říkal 21. března 2003, že má k dispozici některé materiály, že nebylo všechno úplně v pořádku. Připouští, že v době, kdy se to odehrálo, tak mohli pochybit i někteří tehdejší členové rady. Připouští i chyby v rámci vedoucích pracovníků úřadu rady.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Tak není sporu o tom, že někdo z úřadu rady s tou protistranou spolupracoval.

Moderátor:

A to se ptám kdo.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Tak já pro to konkrétní důkazy nemám, ale ten, kdo jaksi vzal do ruky ty materiály a přibalil k nim to, co tam vůbec nikdy nemělo doputovat, no tak to byla tehdejší vedoucí úřadu, doktorka Helena Havlíková. Že potom místopředsedkyně, nebo zástupkyně vedoucího úřadu Marína Landová u té arbitráže svědčila křivě, no tak to konstatovala i ta vyšetřovací komise parlamentní. Já to o ní píšu v té knížce také. Bohužel jaksi, přestože závěr té parlamentní vyšetřovací komise byl takový, že by orgány činné v trestním řízení měly nějakým způsobem konat, nekonaly, nevím proč a že by se ministerstvo financí mělo zamyslet jako ministerstvo financí, které fakticky zastupovalo stát, že by se mělo zamyslet nad tím, jak vede arbitráže a že by možná někteří jeho tehdejší pracovníci měli být hnáni k odpovědnosti, no tak to se také nestalo. Pak se později stalo za Topolánkovy vlády a za ministrování Kalouska, že teda stát skutečně změnil svůj přístup k arbitrážím a že začal zájmy státu hájit mnohem agresivněji. To byla třeba ta následná arbitráž TV3, v které jsem také vlastně figuroval, a konkrétně v téhleté jako hlavní svědek České republiky v Londýně, tam jsem absolvoval ten dvoudenní křížový výslech a na základě toho jaksi potom arbitráž dospěla k závěru, že Rada pro vysílání ani Česká republika se nedopustila žádného pochybení. A pozor - ta TV3, to byla inspirace v Nově...

Moderátor:

Je to stejný případ? Jako je to úplně stejný případ?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Úplně stejný ne, obdobný, obdobný. Byla to snaha nechat si od státu, daňových poplatníků zaplatit svá vlastní podnikatelská pochybení. To byl pokus číslo dvě. To už se nepodařilo, protože stát opravdu mnohem agresivněji hájil své zájmy. A tam se to podařilo tedy...

Moderátor:

Tak mi zkuste ještě vysvětlit, když teda jsme tady citovali, tak když ocituji ze závěru té vyšetřovací komise k arbitráži se CME, tak ta v podstatě řekla, já jsem se snažil vybrat jednu z těch nejpodstatnějších vět, že: "Česká republika porušila své závazky, pokud jde o ochranu investic zahraničního investora, a to prostřednictvím svého správního orgánu, kterým byla Rada. Tohle zavinění ale nebylo v příčinné souvislosti se vznikem škody." Dá se tohle vysvětlit... Jako když tedy na jedné straně řekneme, že jsme pochybili, ale že jsme zas nezpůsobili takovou škodu? Je to jeden z hlavních argumentů, který...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ono je to ještě složitější. Ty arbitráže o úplně stejné věci byly dvě - londýnská a stockholmská.

Moderátor:

Ano.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

V té londýnské, ta konstatovala, že Česká republika ani Rada pro vysílání svojí činností ani nečinností žádnou škodu nezpůsobila. Ta stockholmská, ta pojmenovala naše nějaké údajné chyby, ale jaksi ono se později ukázalo, že to jsou naprosté nesmysly, co tam byly napsány v tom arbitrážním nálezu. A k tomu došla nikoliv já, ale k tomu došla ta vyšetřovací komise parlamentu, no a to je to, o čem já hovořím, že vlastně to bylo směřováno k jakési podivné dohodě, že Česká republika tedy takhle prohraje. No, a...

Moderátor:

No a když vám nabídnu ještě jinou interpretaci té nějaké možné dohody, protože vás vlastně odvolával Vladimír Špidla na návrh poslanců...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ano.

Moderátor:

Tehdy se ČSSD asi zrovna moc nehodilo, aby řekla, že pochybilo třeba ministerstvo financí. ODS, která do té doby zase hodně hájila Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, tak se zase nehodilo, aby ukázala jako viníka Radu. Tak mohla tam být nějaká taková dohoda třeba, že by se to těm dvěma stranám...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Mezi kým dohoda?

Moderátor:

Mezi ODS a ČSSD.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, to bych to téměř vyloučil.

Moderátor:

Absolutně to vylučujete?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Já nerozumím, na čem by se měly dohodnout.

Moderátor:

Na tom, že neurčíme žádného viníka a nějak to necháme být.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ale vždyť ta vyšetřovací komise, ta toho viníka ukázala - na ministerstvo financí, které nedostatečně hájilo zájmy České republiky.

Moderátor:

Ale jak jsme si teď ukázali, ukázala i na Radu, tak to bylo takové jako částečné - tam, tam, tam...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Neukázala. Ta vyšetřovací komise, ta konstatovala, že Rada jako se dopustila nějakých problematických rozhodnutí, ale to je všechno.

Moderátor:

Česká republika porušila své závazky, pokud jde o ochranu investic zahraničního investora, a to prostřednictvím svého správního orgánu, kterým byla Rada.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ale já nevím, jakého pochybení. Nikdo neřekl, jaké konkrétní pochybení. Jo, že úplně na začátku, v roce 1993, když se udělovala licence Nově, ale to nikdo z nás v té Radě nebyl, že vznikla ta podivná konstrukce toho držitele licence a zároveň té servisní organizace, což mimochodem moje veškeré spory s Vladimírem Železným byly právě o tomhletom, že takhle to být nemá, takže já jsem úplně od začátku de facto, nebo toho roku 95, když jsem se nějakým způsobem rozkoukal, tak já jsme úplně od začátku říkal: "Takhle to být nemá!" Proto mě tehdy Železný častoval tím tajtrlíkem, ale pak nikdo nepočítal s tím, že ten Železný s Lauderem najednou přestanou být kamarádi a že spolu začnou de facto válčit. A Vladimír Železný tehdy udělal vlastně velmi chytrou věc strategicky - on najednou všechny ty věci, kvůli kterým s Radou bojoval, že to uspořádání Novy je v rozporu se zákonem, on to prakticky přes noc, když vznikla ta Nova číslo 2 na Barrandově, on úplně přes noc vyhověl všem námitkám Rady pro vysílání, úplně všechno, to za co já jsem ho kritizoval, on přes noc splnil, takže najednou skutečně ten držitel licence CET 21 začal být skutečně tou televizí. Předtím to byla firma, která zaměstnávala jednu sekretářku.

Moderátor:

Když si půjčím název vaší knížky, co vy jste ve Válce o Novu udělal špatně?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Nevím, možná jsem se moc srdnatě bil za Českou republiku, protože na co se úplně zapomnělo - ten spor se posléze už neodehrával mezi Vladimírem Železným a Ronaldem Laudrem. Železný z toho úplně vypadl, ten ve své arbitráži vyhrál, ta konstatovala, že Lauderovi žádnou škodu nezpůsobil. Toho Černého Petra dostala Česká republika a já, jak ten, já nevím, rytíř de la Mancha, jsem se de facto pral za Českou republiku, ne za Železného. Vždyť ten z toho úplně vypad, no, ale tak... Podívejte se, 10 miliard...

Moderátor:

Dobře, a teď jako aby to mělo nějaký konec, jo, tak...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Pardon. Pardon. 10 miliard korun, to jsou strašné peníze, za ty stojí zabojovat. A ty peníze kasíroval Lauder, ne Česká republika.

Moderátor:

Bojoval jste, prohrál jste, teď jste byl hlavním svědkem v arbitráži...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Já nic neprohrál, prohrála Česká republika, já jsem v té další arbitráži České republice zachránil 2 miliardy korun.

Moderátor:

Tak ale ta arbitráž nás stála 100 milionů korun.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, takhle by nás stála o dvě miliardy víc.

Moderátor:

Tak. A vy špatně... jako udělal jste něco, nebo jste neudělal nic špatně? Jako říkáte si: "Co jsem tehdy měl udělat?"

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Tisíckrát. Tisíckrát. Stokrát.

Moderátor:

Je vám vyčítáno, že jste tehdy vystupoval třeba na Nově jako hudebník, prostě že jste se tím mohl dostat do střetu zájmů a podobně.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, tak to byla moje hloupost. Já jsem do té Rady nastupoval jako muzikant a cítil jsem se být tím muzikantem, my jsme vydávali desku, a muzikantská ješitnost, já jsem se chtěl producírovat, každý muzikant se chce producírovat, ale že by se za jednu písničku prodávala televize, to je nesmysl, ale naběh jsem si na vidle, to jo, to já uznávám, to byla moje chyba. Ale pozor - všechny soudy posléze, všechna šetření dospěla k tomu, že ta Rada neudělala žádný lapsus.

Moderátor:

Rozumím. Já se ptám na ten konec - zaplatili jsme 10 miliard korun plus úroky, penále a já nevím, co všechno, členové Rady byli odvoláni, teď je teda ve hře nějaká možnost jim zaplatit, nebo to není tahle možnost?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Já si myslím, že to je úplně vedlejší.

Moderátor:

Jako aby byla nějaká... A co bude tečkou za tím sporem teda?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Tak já bych si myslel, že tečkou za sporem, konkrétně tím arbitrážním, jako kdyby se stát choval, tak jak se skutečně chovat měl, a pozor, to zase neříkám já, že Česká republika nemusela tu arbitráž novou prohrát, to říkají dneska zástupci ministerstva financí, konkrétně člověk tím pověřený - Radek Šnábl. Takže pozor...

Moderátor:

Takže tohle už nelze asi vrátit, ale já se ptám, co bude...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, já si myslím, že se Česká republika měla dál bránit.

Moderátor:

Jako ještě teď by se měla bránit?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, teď už je asi pozdě nejspíš.

Moderátor:

No, a na to se ptám. Tak to nechme být.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ale zrovna tak jako v kauze Diag Human se brání dál, přestože byl vynesen nějaký nález, tak jako já si myslím, že nebylo dohráno...

Moderátor:

Tak to nechme už být tohleto, tohleto už se nezvrátí, ale...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Poslední věta - ti arbitři, kteří rozhodli proti České republice, se posléze, a opět je to napsáno v té vyšetřovací zprávě Poslanecké sněmovny, byli kritizováni na mezinárodním právním fóru, že ještě několik takovýchle rozhodnutí arbitrážního soudu a ty arbitrážní dvory to mohou zabalit, protože ztratí veškerou důvěru. Jako v tom mezinárodním právním světě se ví, že to byl podraz na Českou republiku.

Moderátor:

Dobře. A můžete mi odpovědět už na moji otázku?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, prosím.

Moderátor:

Co si myslíte, že bude tečkou teda za celou touhle kauzou? Jestli to bude mít někdy nějakou tečku.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Nic. Tam jsou tři tečky.

Moderátor:

Už to nebude nikdy pokračovat, vy už se nebudete soudit, nebo...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Já se nemá s kým. Prohrál... já jsem nic neprohrál, prohrála Česká republika, ztratila 10 miliard a další stovky milionů na tom právním zastoupení a tak dále, takže...

Moderátor:

Teď jste se to pokoušel změnit možná tím, že jste se pokoušel prorazit do Poslanecké sněmovny, ale jak jsem říkal v úvodu, tak vás smetla vlna kroužkování, protože jste byl dvojkou na kandidátce. Vy jste přitom neúspěšně kandidoval už do Senátu před deseti lety.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Tak to byl takový, jak bych to řekl, nicholsonovský pokus do toho Senátu. Já jsem tehdy kandidoval v Chrudimi proti de facto opozičnímu předsedovi Senátu Petru Pithartovi v době, kdy čtyřkoalice byla v absolutním zenitu a já jsem s ním na hlavu prohrál v těch katolických obcích na Vysočině a svedl jsme s ním rovnocenný souboj ve městech, třeba v Chrudimi.

Moderátor:

Ptám se na to, jestli to člověka neodradí třeba od nějaké další kandidatury.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne. Tak podívejte se - Mirka Němcová je dneska předsedkyní Poslanecké sněmovny a svoji politickou dráhu, tu republikovou, také začínala kandidováním do Senátu ve Žďáru nad Sázavou a také prohrála. To prostě tak v politice chodí a to není žádná ostuda prohrát. Navíc já jsem postoupil do druhého kola a pomohl jsem vyřadit pana Šloufa, takže já to necítím jako nějakou fatální prohru, radši bych vyhrál, samozřejmě.

Moderátor:

To asi nepochybně. Sepsal jste teď taky dva texty, kde se... teď jak to říct, buď ohrazujete proti kroužkování, nebo to kroužkování odsuzujete?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, ne, ne ne, já...

Moderátor:

Co si z toho má čtenář těch textů vzít?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne. Fenomén kroužkování samozřejmě poznamenal tyhlety volby, a já teď prosím, si odmyslete to, že se mě to nějakým způsobem týkalo. Protože se mě to týkalo, tak jsem možná té analýze věnoval o trochu víc pozornosti a...

Moderátor:

Možná trošku víc emocí taky, ne?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, tak jako to musí se to vydejchat nějakým způsobem, ale není to úplně jednoduchý, ale s tím se člověk srovná samozřejmě. Ale takže já jsem té analýze věnoval nějakou pozornost. A já nesdílím to všeobecné nadšení, jak kroužkování pomohlo očistit politické scény. Že zmizel Topolánek, no ten vůbec nekandidoval. Paroubek nikam nezmizel, naopak dostal spoustu kroužků. Já nevím, kdo měl být vykroužkován. Pavel Bém, když dostal spoustu kroužků, dostal se tam. Na to kroužkování de facto doplatili lidé z toho druhého sledu, kteří nějakým způsobem nebyli nějak, a já se nepočítám mezi ně, někoho, kdo nějakým způsobem zaneřádil politickou scénu nějakými podivnými manýry, které byly předmětem kritiky. A na to nejvíc doplatili ti lidé vcelku jako ne příliš známí. Já si nemyslím, že je nějaká výhra pro parlamentní demokracii, když na místo ctihodného primáře, a teďka zůstanu v Královéhradeckém kraji, na místo ctihodného primáře z prvního místa se tam jde posadit mladý hoch a nic proti němu.

Moderátor:

Tak vy jste napsal dokonce "elév".

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Z posledního místa.

Moderátor:

Tak je otázkou, proč ho ta strana do toho boje vůbec vysílala.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ale každá strana dává na ta poslední místa lidi, s kterými víceméně nepočítá, že se...

Moderátor:

A není to špatně teda?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne.

Moderátor:

Není to už od počátku špatně? Proč nabízí teda voličům někoho, s kým ta strana nepočítá?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Politické strany, ty největší, mají 20 tisíc lidí. Kolik z nich je takových, že skutečně chtějí, mohou kandidovat a že na to mají. Samozřejmě, že na ty kandidátky do zadních míst se píšou lidi, aby třeba mladí lidé, aby sbírali zkušenosti.

Moderátor:

Když se budu držet vašeho kraje, tak vy jste napsal, že snadnost, s jakou lze posunout nejen skutečné osobnosti, ale katapultovat i bezejmenné outsidery a navíc tím ještě úplně rozvrátit vnitrostranickou demokracii, nepřinese nic dobrého ani sněmovně ani politickým stranám.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ano.

Moderátor:

Paní Horníková, která se dostala ze šestého místa na vaší kandidátce, tak to není osobnost žádná?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Zdena Horníková, to je trochu jiný případ. Víte, ten systém vnitrostranických primárek... Já jsem ve svém...

Moderátor:

Ne, tak když použiju dvě osobnosti teda?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ve svém domovském Rychnově jsem já získal podporu ze všech místních sdružení na oblastním sněmu a pak na regionálním sněmu jsem dostal, já nevím, asi 85 % hlasů na to druhé místo. Zdena Horníková vyhrála ve svém Náchodě, který má vcelku zmapovaný, ale ta vůle toho regionu, že právě ona by neměla jaksi být na tom čelném místě, ta byla vyjádřena tím, že ona se dostala až na to šesté místo, což bylo nejníž, kam se mohla dostat.

Moderátor:

Dobře, ale tak víme, jak funguje systém stranických primárek, tam vždycky vyhrává ta nejsilnější okresní organizace, takže to není nějaký úplně taky fér, čistý, průhledný způsob.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, ne, ne. Moment, moment. Samozřejmě existují nejrůznější dohody mezi těmi okresy a tak dále, nicméně ta volba těch delegátů, ta je nakonec tajná. A když to domluvíte nějakým způsobem nepřijatelným, což se přihodilo teď na kongresu ODS, tak se vám ti delegáti vzbouří. Takže já si nemyslím, že to bylo domluveno nějakým způsobem špatně. A to, že byla Zdena Horníková odsunuta na šesté místo, mělo to své racionální důvody.

Moderátor:

Které ale volič nemusí respektovat přece absolutně.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

No, které neví. Možná, že kdyby věděl, tak by tak možná až moc nekroužkoval.

Moderátor:

Tak jsem dalek toho, abych vám tady skočil na tenhle špek, abychom tady si začali povídat o paní Horníkové.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

A to já právě nechci a dokonce ani nechci říkat ta negativa, která vedla k tomu ty delegáty nebo ty oblasti, že tu kandidátku sestavili divným způsobem.

Moderátor:

No ne, ale tak mi zkuste spíš vysvětlit, co je na tom kroužkování teda špatného, že se volič rozhoduje?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Na kroužkování není špatného nic, a to já jsem nikdy neřekl, ani nenapsal. Já jsem... pokud kroužkováním se dostanou nahoru skutečné osobnosti, tak je to v pořádku, ale o těch osobnostech se má vědět. Já protestuju...

Moderátor:

Jak já poznám, jestli je osobností Petr Štěpánek jako dvojka nebo bezejmenný elév, který je na posledním místě? Jak já to poznám? Já očekávám od strany přece, když volím...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne, rozlišme dvě věci. Běžela tady kampaň "Vyměňme politiky" Defenestrace 2010, což já pokládám za nejhloupější nápad roku, protože tam nebyl zvolen ten Jan Pajer. Kdyby byl volen Jan Pajer, ten dvacátý hoch, který za to nemůže, bezvadný, tam byl volen ten poslední, ten bezejmenný. Prostě lidi nevolili tu osobnost, a to já kritizuju, že se tam dostane osobnost, že tam přeskákala, já respektuju, že Zdena Horníková přeskákala. Já jsem uváděl důvody, které vedou ten regionální sněm k tomu, že toho kandidáta dává na to nějaké zadnější místo a bohužel tenhleten systém rozvrací...

Moderátor:

Ne, ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku - jak já jako volič poznám jako, která osobnost se víc líbí Petru Štěpánkovi, nebo komu vlastně - stranickým sekretariátům? Co mi vlastně strana říká tou kandidátkou? Říká mi: "Tady vám nabízím seznam tolika a tolika lidí a vy si vyberte, vážení voliči. A pokud si nechcete vybírat, tak prostě hoďte vcelku té straně hlas."

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Moment. Kdyby potom ta kandidátka byla sestavena podle abecedy a "voliči, vyber si, jak chceš," bezvadný, neřeknu ani slovo. Ale ta kandidátka je v určitém pořadí.

Moderátor:

Ne, vy říkáte...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

To znamená, že probíhá systém vnitrostranických primárek a akce "Vyměňte politiky" Defenestrace, ta prostě likviduje tuhletu vnitrostranickou demokracii, protože potom, proč se o něco snažit potom?

Moderátor:

OK, ale já jsem z těch vašich textů měl pocit, že se vám nelíbí spíš to kroužkování jako takové než...

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Naopak v tom textu, z kterého citujete, já jsem napsal, že naopak, že to kroužkování, pokud udělí nějaké výrazné osobnosti tu divokou kartu, že to je v pořádku a že volič má právo udělovat v těchhletěch případech. Já jsem nejvíc protestoval proti té propagandě "kroužkujte odspodu" - bezejmenný.

Moderátor:

Tak ale s tím se svezla i propaganda proti kroužkování teda?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Pro kroužkování.

Moderátor:

Prosím?

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Pro kroužkování.

Moderátor:

Proti kroužkování, nebo neumím asi číst vaše texty, možná jim neumím rozumět teda v tom případě.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Ne. Tak to hovoříme každý o něčem jiným. Já apriori nevystupuju proti kroužkování, naopak tvrdím, že volič má právo si vybrat.

Moderátor:

Ale pak nemá cenu dělat vnitrostranické primárky teda, jestli vám dobře rozumím.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Pak nemá cenu dělat vnitrostranické primárky.

Moderátor:

Petr Štěpánek, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, dnes hostem Interview ČT24.

Petr Štěpánek /ODS/, radní ČTÚ a publicista:

Děkuji za pozvání.

Moderátor:

No, a vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost. Mějte se dobře a na shledanou.